joehill.se

Joe Hill-gården

Joe Hill-museet är vackert belägen i den fastighet Joe Hills -eller Joel Emmanuel Hägglund som var hans egentliga namn- familj köpte 1880. Huset är ursprungligen från mitten av 1700-talet och har under årens lopp byggts om och till. Fastigheten är i familjen Hägglund ägo fram till 1902. då modern, Catharina Hägglund dör. I samband med detta upplöses familjen och Joel och hans ädre bror Paul emigrerar till Amerika.

Museet består i dagsläget av ett minnesrum, samt en mindre utställning där man kan följa viktiga händelser i Joe Hills liv. Under vintern 2008-2009 kommer museet och utställningen att organiseras om och en större utställning kommer förhoppningsvis att kunna presenteras framåt våren. Just nu går vi igenom samlingarna och det material som finns tillgängligt. Målsättningen med den nya utökade utställningen är att visa arbetarkampen i ett större globalt perspektiv. Att utifrån Joe Hills samtid, följa utvecklingen fram till dagens globala verklighet.

Gården och museet ägs och förvaltas nu av SAC syndikalisterna som är närbesläktade med Joe Hills fackförening IWW.

Under vintern kommer material och bilder från utställningen och arkiv, fortlöpande läggas ut här på hemsidan.

Adress:
Joe Hill-gården, Nedre Bergsgatan 28 Gävle
Postadress:
Joe Hill-sällskapet, Nedre Bergsgatan 28, 802 51 GÄVLE
Telefon: 026-65 26 41
Fax: 026-61 92 77
E-post: info@joehill.se
Plusgiro: 84885-3

Öppettider finns på startsidan. Besök och visningar kan även bokas via telefon eller e-post.

Joe Hill-museet drivs av Joe Hill-sällskapet.


M = Joe Hill-gården

Joe Hill-gården - Nedre Bergsgatan 28, 802 51 Gävle - 026-652641 - info@joehill.se