joehill.se

Joe Hill 1879 - 1915

Sörj ej - organisera!

Senaste bloggposten

Lördagar kl 12 - 16
Mejl: info@joehill.se Läs mer

Joe Hill-gården

är vackert belägen på Nedre Bergsgatan 28, i Gamla Gefle, i den fastighet där Joe Hill växte upp. Här har bland annat en del av miljön från hans barndomshem återskapats i minnesrummet. Här finns även en permanent utställning om Joe Hills dramatiska liv och verk.


Muséet är öppet lördagar kl 12 -16.
Och ofta i samband med evenemang.

Autumn 2014: The Museum is open Saturdays 12 - 4 pm.
And often during events.

See our web site and Facebook page = Joe Hill Museum.

If you are visiting us and the museum is closed e-mail:
info@joehill.se


Muséet öppet även efter överenskommelse. Visningar och information bokas på; info@joehill.se
Välkommen!


I sambans med Sommarscenen och andra evenemang säljer vi kaffe och fika. Kolla gärna programmet på vår hemsida och Facebook!


Gården och museet ägs och förvaltas av SAC Syndikalisterna som är närbesläktade med Joe Hills fackförening IWW. Läs mer

Frivillig entré


Joe Hill-gården - Nedre Bergsgatan 28, 802 51 Gävle - 026-652641 - info@joehill.se